Zintegrowany System Sprzedaży Biletów

 

to nowoczesne, wygodne rozwiązanie pozwalające na dystrybucję biletów wstępu m.in. do placówek kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych takich jak muzea, kina, teatry, sale koncertowe, etc.

 

 

 

Podstawą systemu jest Aplikacja Sprzedażowa pozwalająca na realizowanie operacji w sposób łatwy i intuicyjny (w różnych opcjach językowych), która ma również możliwość komunikowania się z systemem finansowo-księgowym jednostki dokonującej sprzedaży.

Zintegrowany System Sprzedaży Biletów idealnie nadaje się do tych instytucji, które skupiają pod sobą rozproszone lokalizacje (jednostki podrzędne).

 

Interfejs użytkownika Aplikacji Sprzedażowej umożliwia łatwe posługiwanie się aplikacją również przy wykorzystaniu ekranów dotykowych urządzeń samoobsługowych (np. biletomaty) czy terminali kasjerskich.

 

 

 

W związku z możliwością podłączenia do Systemu zarówno urządzeń samoobsługowych jak i terminali kasjerskich możemy wyróżnić trzy rodzaje powstałych w ten sposób systemów:

-       system obsługowy – wykorzystujący jednynie stanowiska kasjerskie posługujące się Aplikacją Sprzedażową,

W opcji uzupełniającej Aplkacja Sprzedażowa na Terminale Kajerskie oferowana jest łącznie z Terminalem Drukującym bilety, przystosowanym do instalacji drukarki fiskalnej.

 

-       system bezobsługowy – oparty o sprzedaż biletów wyłącznie za pośrednictwem urządzeń samoobsługowych (biletomaty wolnostojące, wiszące),


- system mieszany – wykorzystujące w/w dwie metody sprzedaży biletów.

 

Zintegrowany System Sprzedaży Biletów pozwala w sposób prosty i efektywny zorganizować proces sprzedaży biletów i zintegrować go z systemem finansowo-księgowym.

Dzięki temu jednostka usprawnia i unowocześnia dystrybucję biletów uzyskując pełną kontrolę nad organizacyjną i finansową stroną tego procesu.