Doświadczenia U.S. Postal Services z wdrażania samoobsługowych kiosków pocztowych

W ubiegłym roku Biuro Inspektora Generalnego U.S. Postal Services (USPS), na podstawie wyników audytu, wydało raport, odnoszący się m.in. do szczegółowych problemów związanych funkcjonowaniem sieci samoobsługowych kiosków pocztowych. Wyniki tego raportu mogą okazać się również interesujące i pożyteczne, z punktu widzenia rodzimego rynku samoobsługowych urządzeń do nadawania przesyłek pocztowych…

więcej

W poszukiwaniu idealnego infokiosku 

Poszukując idealnego infokiosku (urządzenia samoobsługowego) zadajemy sobie pytania jakie elementy decydują o sukcesie bądź niepowodzeniu wdrożenia. Pośród licznych czynników, w praktyce udaje się wyodrębnić trzy podstawowe cechy (grupy cech). Oto krótkie posumowanie czynników sukcesu dobrych systemów infokioskowych.

więcej