UWAGA: SPECJALNA OFERTA

Urzędomat to samoobsługowy punkt administracyjny umożliwiający załatwienie prostych spraw bez udziału urzędnika. Urządzenie rekomendowane jest do tzw. stref 24-godzinnych, aby możliwość załatwienia spraw nie była związana z tradycyjnymi godzinami pracy instytucji.

Dzięki urzędomatowi Klient urzędu:

 • złoży dokumenty papierowe i uzyska potwierdzenie ich złożenia (nawet łącznie ze skanami złożonych dokumentów),
 • wydrukuje formularze dokumentów i druków urzędowych,
 • złoży dokumenty w postaci elektronicznej i podpisze je podpisem elektronicznym,
 • dokona platności opłat, podatków w gotówce lub przy użyciu karty płatniczej,
 • uzyska wszelkie informacje na temat pracy urzędu, sposobu załatwiania, uzyska dostęp do stron internetowych lub intranetowych udostępnianych przez urząd.

 

Dzięki urzędomatowi Urząd zyska:

 • punkt obsługi Klienta odciążający pracę instytucji w godzinach jej urzędowania,
 • punkt obsługi Klienta poza godzinami urzędowania,
 • wprowadzenie dokumentów złożonych przez Klienta do systemu obiegu dokumentów urzędu,
 • ocechowane, uporządkowane i zszyte dokumenty, z możliwością ich presegregacji pomiędzy różne wydziały danej instytucji lub pomiedzy różne instytucje,
 • nowoczesny i przyjazny charekter.

 

Funkcjonalność urządzenia może być dowolnie rozbudowywana zależnie od potrzeb instytucji. Schemat logiczny obsługi Klienta oraz konfiguracja urządzenia zależą od wyboru opcji przez urząd.

 

Wybrane możliwości funkcjonalne i konfiguracyjne:

 • Tworzenie różnych schematów (scenariuszy) składania dokumentów
 • Identyfikacja osób (instytucji) składających dokument
 • Wprowadzanie komunikatów ostrzegających, przypominających oraz informujących
 • Skanowanie dokumentów jedno- lub dwustronne
 • Głosowe wspomagania procesu składania dokumentów (elektroniczny lektor)
 • Tworzenie szerokiej gamy raportów i zestawień
 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów
 • Pobieranie opłat
 • Sortowanie dokumentów na wydziały lub instytucje (w przypadku tzw. współdzielenia)
 • Łączenie funkcji biura podawczego i informatora miejskiego
 • Podłączenie on-line (wysyłanie e-mali z obrazami dokumentów)
 • Łączność z konsultantem
 • Dodatkowy elektroniczny ekran informacyjny
 • Instalacja kamer, czytników kart, kodów kreskowych, etc.

 Złożone dokumenty wraz z załącznikami mogą być zszywane w urządzeniu w jedną całość, po wcześniejszym znakowaniu cechą określającą np. datę, godzinę oraz numer składanego dokumentu. Na potwierdzeniu, który otrzymuje interesant, znajdują się wszystkie niezbędne dane potrzebne do zweryfikowania osoby lub składanego dokumentu.

 

 

Obejrzyj zdjęcia naszych wdrożeń oraz przykładowe wizualizacje

 

 

 

 

Kliknij poniżej aby obejrzeć film prezentujący zasadę działania funkcji biura podawczego