W 2011 roku Centurion Technologies, w oparciu o zasoby własne oraz partnerów, dostarczył i zintegrował rozwiązania informatyczne obsługujące Oficjalny Klub Kibica Reprezentacji Polski w piłce nożnej (OKKRP). Oficjalny start Klubu nastąpił 26.07.2011 r.

Założeniem systemu było stworzenie platformy do integracji i budowania relacji z grupą kibiców reprezentacji Polski. Nieprzypadkowy był termin uruchomienia Klubu, tj. w roku poprzedzającym finały rozgrywek UEFA EURO’2012.

System wspierania działania Klubu oparty był o podstawowe elementy:

  • portal Klubu Kibica (www.klubkibicarp.pl), który poza częścią  informacyjną  i społecznościową (aktualności, chaty, blogi, forum, facebook, kalendarium) zawierał formularze i mechanizmy aplikacji o członkostwo w Klubie i wydanie karty członkowskiej, a następnie logowania dla zerejestrowanych członków klubu,
  • system zarządzania bazą danych członków Klubu Kibica (obecnie blisko 150.000), zapewniający wymianę informacji z zewnętrznymi systemami sprzedaży biletów oraz bazą danych osób z zakazami stadionowymi,
  • podsystem wydruku i personalizacji kart członkowskich, wykorzystujący drukarki kart i stanowiska kodowania,
  • karty członkowskie, oparte o bezstykową technologię MIFARE, z podwójnym, laminowanym zadrukiem; wydawane karty były imienne, ze zdjęciem lub bez, zgodnie z dyspozycją członka klubu,
  • program lojalnościowy zintegrowany z bazą danych członków Klubu Kibica,
  • sklep internetowy, będący elementem portalu klubowego, włączony w mechanizm programu lojalnościowego
  • mechanizm płatności internetowych służący do opłacania składek członkowskich, zakupów w sklepie, etc.

System miał docelowo umożliwić szybką identyfikację kibiców przy wejściu na stadion, co miało wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i sprawności obsługi na stadionach.

Wśród członków klubu została rozlosowana specjalna pula biletów na UEFA EURO’2012, w oparciu o dostarczony przez Centurion informatyczny system do obsługi losowania.

W 2011 roku UEFA wyróżniła Klub Kibica jako jeden z trzech najlepszych projektów 2011 roku.