IRIS – Intelligent RFId based Inventory Solution

Technologia RFID (ang. radio frequency identification) znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie istotna jest informacja podawana w czasie rzeczywistym o obecności, ruchu, położeniu obiektów (przedmiotów, osób, zwierząt, etc.). Centurion Technologies  wykorzystuje możliwość znakowania i zdalnego odczytu obiektów przy wsparciu ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia firmowego.

RFID w służbie ewidencji i inwentaryzacji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, związane z tradycyjnymi metodami znakowania majątku, takimi jak numery inwentarzowe czy kody kreskowe.

Przeanalizujmy jak wygląda metoda inwentaryzacji oparta o numery inwentarzowe:

 • należy odnależć miejsce na obiekcie, w którym znajduje się unikalne oznaczenie obiektu (zgadnijmy, gdzie szukać oznaczenia na krześle, stole konferencyjnym, drukarce, etc.)
 • należy spisać numer inwentarzowy odnaleziony na inwentaryzowanym obiekcie (zakładamy, że jest wciąż czytelny po wielokrotnych myciach i konserwacjach)
 • wyobraźmy sobie czas trwania inwentaryzacji 10, 100, 1000, 10000 obiektów

 Przeanalizujmy jak wygląda metoda inwentaryzacji oparta o kody kreskowe:

 • należy odnależć miejsce na obiekcie, w którym znajduje się unikalne oznaczenie obiektu (zgadnijmy, gdzie szukać oznaczenia na krześle, stole konferencyjnym, drukarce, etc.)
 • należy skierować czytnik kodów kreskowych na oznakowanie, nawet jeśli znajduje się na tylnej ścianie 200 kg sejfu albo ukryte na niewidocznej stronie nogi od stołu bilardowego w ekskluzywnym gabinecie prezesa) – zakładamy, że jest wciąż czytelny po wielokrotnych myciach i konserwacjach)
 • wyobraźmy sobie czas trwania inwentaryzacji 10, 100, 1000, 10000 obiektów

Przeanalizujmy (zobaczmy) jak wygląda metoda inwentaryzacji oparta o tagi RFID:

 • umieszczamy na przedmiotach znaczniki RFID, tak jak musimy umieścić kody kreskowe i numery inwentarzowe

 •  oznakowanie jest (może być) niwiedoczne dla naszych oczu, nie zmniejszając walorów estetycznych przedmiotów i pomieszczenia

 • tagi niewidoczne dla oczu są widoczne dla czytnika RFID (kilkadziesiąt, kilkaset jednocześnie)

 • inwentaryzacja trwa chwilę skupia się na  fizycznym stwierdzeniu obecności przedmiotu, a nie na poszukiwaniu oznakowania (numery inwentarzowe, kody kreskowe) czy spisywaniu numeru inwentarzowego

 

Kompletny system wspierający ewidencję i inwentaryzację majątku umożliwia:

 • znakowanie pomieszczeń i elementów majątku poprzez tworzenie etykiet RFID
 • nadzorowanie pomieszczeń, rejestracja ruchu majątku pomiędzy pomieszczeniami
 • instalację stałych czytników (bramek RFID) na granicach stref chronionych, umożliwiających monitorowanie przemieszczeń mienia
 • kontrolę ruchu wyposażenia wnoszonego i opuszczającego obiekt
 • prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia, mienia
 • planowanie i wspomaganie przeprowadzek
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym przemieszczaniem, wynoszeniem z pomieszczeń

 

Zalety wykorzystania IRIS w systemach ewidencji i inwentaryzacji:

 • natychmiastowy odczyt bez konieczności wzajemnej widoczności czytnika RFID i identyfikatora
 • odczytywanie przez czytnik wielu etykiet równocześnie
 • możliwość (z uwagi na właściwości fal radiowych)  umieszczenia znacznika (tagu, identyfikatora) wewnątrz składnika majątku
 • brak konieczności umieszczenia znacznika RFID w miejscu widocznym (bez narażenia na uszkodzenie lub na ujawnienie)
 • możliwość stosowania znaczników RFID  w warunkach przemysłowych
 • wysoki poziom zabezpieczeń

 

Automatyczną rejestrację spisu z natury ułatwia oznakowanie pomieszczeń znacznikami RFID. Pracownik, który przeprowadza inwentaryzację korzysta z przenośnego czytnika RFID do odczytu kodu pomieszczenia oraz odczytu znaczników umieszczonych na przedmiotach. Odczytywanie czytnikiem RFID informacje są gromadzone w pamięci czytnika i porównane z uprzednio wprowadzoną do pamięci listą składników majątku.

 Korzyści z wdrożenia IRIS dla organizacji:

 • Zmniejszenie kosztów inwentaryzacji poprzez zmniejszenie zasobów osobowych niezbędnych do ich przeprowadzenia oraz skrócenie czasu jej przeprowadzania
 • Możliwość szybkiego uzgadniania stanów i wprowadzania stwierdzonych zmian
 • Trwałość i estetyka znakowania
 • Łatwe uzyskanie informacji i raportów o stanie mienia
 • Przeciwdziałanie kradzieżom sprzętu lub niewłaściwemu jego wykorzystywaniu